:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย สำนักปลัด และ กองช่าง ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ร่วม ขุดลอก ทำความสะอาด ร่องระบายน้ำ  เพื่อแก้ไข ปัญหา น้ำเสีย

13 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

13 ก.พ. 2566  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
นายสงวน ศรีบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
มอบหมาย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย สำนักปลัด และ กองช่าง ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน
ร่วม ขุดลอก ทำความสะอาด ร่องระบายน้ำ  เพื่อแก้ไข ปัญหา น้ำเสีย ในเบื้องต้น ซึ่งก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ในพื้นที่ ม.7และ 14

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร