:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่  ได้เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงองค์กรสุจริต เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน

16 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์  ณ หัองประชุมเทศบาลตำบลกนองใหญ่  นายสงวน  ศรีบุญเรือง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่  ได้เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงองค์กรสุจริต เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่  จำนวน  59  คน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร