:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: มอบหมายคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เลี้ยงสุกร) พื้นที่ หมู่ที่ 9

24 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

24 ก.พ. 2566 เวลา 9.30 น.
นายสงวน ศรีบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
มอบหมายคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เลี้ยงสุกร) พื้นที่ หมู่ที่ 9

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร