:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: มอบหมาย กองสาธารณสุขฯ นิติกร พร้อมด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ในนามคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเหตุรำคาญ กลิ่นเหม็น จากการเผาสายไฟและขยะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4

24 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

24 ก.พ. 10.50 น.
นายสงวน ศรีบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมาย
กองสาธารณสุขฯ นิติกร พร้อมด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ในนามคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเหตุรำคาญ กลิ่นเหม็น จากการเผาสายไฟและขยะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 พร้อมให้ข้อมูลแนวทาง คำแนะนำในการหยุดเผา และรับทราบทำข้อตกลงร่วมกัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร