:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.142-009 สายสามแยกช้างสามหัว-ถนนลาดยางหนองกบนาคำน้อย หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง

2 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

   คณะกรรมการร่วมกันตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.142-009 สายสามแยกช้างสามหัว-ถนนลาดยางหนองกบนาคำน้อย หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566

 

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_164_4_57_942.mp4