:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม รับเงินอุดหนุนศูนย์บริการคนพิการ จาก พมจ.กส. ที่สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร