:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: นายสงวน ศรีบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน

3 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร