:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทวบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร