:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขอโอนรถจาก ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ประเภทเครื่องจักรกล รถดับเพลิงไฟป่า จำนวน 1 คัน

25 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร