:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: คำสั่งงมอบหมายอำนาจให้หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนปลัด

18 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_118_2022_12_27_104037.pdf