:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: วัดบ้านหนองใหญ่

26 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วัดบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 อยู่ในเขตตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ แยกหมู่บ้านมาจากบ้านหนองหว้าตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ตั้งชื่อหมู่บ้านตามแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ทำบุญและศักดิ์สิทธิ์ของตำบลหนองใหญ่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร