:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

กองช่าง
นายสถิตย์ มาตรา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสกลธ์ เลิศมัลลิกาพร
วิศวะกรโยธา
นางสาวปรีดา แก้วพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายประเวช ทับสุลิ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพลวัฒน์ อนุสรณ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ