:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

คณะผู้บริหาร
นายสงวน ศรีบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
โทร 0872357643
นายอำนวย กล้าลอด
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
โทร 0933374347
นายมณเทียร เทพาศิริ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
โทร 0883371719
-ว่าง-
เลขานายกเทศมนตรี
-ว่าง-
ที่ปรึกษานายก