:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 มาบ้านนามูล หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,023 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_120_58_54_839.pdf