:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ลงประกาศ: 11 ส.ค. 2564

รายละเอียด:

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.2012 จากสายหน้าเทศบาลถึงสายโรงเรียนหนองชุมแสง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ต.หนองใหญ่ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,000เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 7,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์


file

purchases_file_18_2022_12_27_543644.pdf